25- شکایات خود را چگونه ثبت و پیگیری کنم؟

۱۳۹۷/۰۷/۱۳

برای ثبت نظرات، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود می توانید وارد صفحه ثبت شکایات شوید سپس از طریق تکمیل فرم موجود در صفحه، مشکلات خود را با کارشناسان ما در میان بگذارید.
برای اطلاعات بیشتر می توانید به آموزش ثبت شکایات مراجعه کنید.