17- آیا می توانم سرعت فالو یا آنفالو خودکار را تعیین کنم؟

۱۳۹۷/۰۷/۱۳

بله، پس از ورود به صفحه فالو یا آنفالو خودکار می توانید از طریق بخش “سرعت”، سرعت فالو یا آنفالو خودکار توسط هایگرام را تعیین کنید.
جهت اطلاعات بیشتر به “آموزش فالو خودکار” و “آموزش آنفالو خودکار” مراجعه کنید.