18- از کدام بخش می توانم گزارش فالو یا آنفالو خودکار را مشاهده کنم؟

۱۳۹۷/۰۷/۱۳

پس از ورود به صفحه فالو یا آنفالو خودکار، در تب “گزارش فعالیت” می توانید گزارش فعالیت هایی که تاکنون صورت گرفته را مشاهده نمایید.
جهت اطلاعات بیشتر به آموزش فالو خودکار و آموزش آنفالو خودکار مراجعه کنید.